บริการหลังการขาย

/
/
บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

แจ้งปัญหา หรือแจ้งระบบขัดข้อง ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 020956599 กด 3
บ้านปู เน็กซ์ มีห้องปฏิบัติการที่แสดงข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์ กรณีระบบมีปัญหา ระบบจะแจ้งเตือนมายังเจ้าหน้าที่ในทันที ช่วยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น และประสานงานแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว